cargo-partner prosazuje trvale udržitelné skladování v celé Evropě

Mezinárodní poskytovatel logistiky neustále podniká kroky ke zvýšení ekologické udržitelnosti svých skladových operací. Od celodřevěného skladu v Rakousku až po železniční propojení ve skladu na Slovensku, cargo-partner dokazuje, že efektivní logistické procesy prospívají nejen jeho zákazníkům, ale také životnímu prostředí.

Když cargo-partner v roce 2018 otevřel své celodřevěné iLogistics Centrum Fischamend na 12 500 m² nedaleko vídeňského letiště, vyslala společnost do odvětví silný signál z hlediska udržitelné architektury a zelené logistiky. Na stavbu se použilo 4 200 m³ dřeva, což vedlo ke snížení CO₂ o 8 400 t ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Úsilí poskytovatele logistiky tam však neskončilo a cargo-partner nadále pracuje na snižování uhlíkové stopy při svých operacích. Není tedy překvapující, že kanceláře a sklady cargo-partner v Rakousku získávají od roku 2017 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Stefan Krauter, CEO cargo-partner, zdůrazňuje: „Pokud jde o udržitelnost, naše práce není nikdy hotová. Minimalizace našeho vlivu na životní prostředí je nejvyšší prioritou a neustálým úsilím celé naší společnosti. Naše iLogistics Centra ve Fischamendu a Dunajské Strede jsou jen dva příklady, které demonstrují, že efektivní logistické procesy se mohou často promítnout do nižší uhlíkové stopy.“

Slovensko: Méně CO díky železničnímu terminálu

V Dunajské Strede cargo-partner provozuje iLogistics Centrum o rozloze 17 400 m², které je přímo propojeno se železničním kontejnerovým terminálem METRANS. Toto spojení poskytuje jedinečnou výhodu, neboť kontejnery již není potřeba dopravovat do skladu kamionem. Namísto toho společnost cargo-partner používá speciální vysokozdvižné vozíky k vykládání kontejnerů přímo z vlaku do skladu prostřednictvím vyhrazených nakládacích doků. Tím, že se cargo-partner vyhne silniční dopravě do samostatného hubu, dosáhne výrazného snížení emisí uhlíku

Jelikož terminál METRANS poskytuje ideální spojení s přístavy Hamburk a Bremerhaven na severu, stejně jako Koper a Rijeka na jihu, stále více zákazníků využívá tento pohodlný uzel. Od ledna do července 2022 se ve skladu cargo-partner v Dunajské Strede zpracovalo celkem 1 200 TEU sběrných kontejnerů, což v přepočtu znamená ušetřených 132 000 km nebo 40 000 litrů nafty. Při průměrných 966 gramech CO₂ na kilometr to znamená, že manipulací zásilek v Dunajské Středě se ušetřilo 127 193 kg CO₂.

Slovinsko: V roce 2023 nás čekají dny na solární energii

Od otevření iLogistics Centra Lublaň v roce 2019 poptávka zákazníků daleko převýšila původní očekávání společnosti cargo-partner, což ji přimělo zahájit rozšiřování prostory dříve, než bylo plánováno. Další skladová budova, která bude otevřena v listopadu, zvětší skladové prostory ze současných 25 000 m² na celkových 39 100 m². Aby byl tento růst nejen ekonomicky, ale také environmentálně udržitelný, cargo-partner plánuje v roce 2023 modernizovat zařízení instalací velkého fotovoltaického systému na střeše. „Elektrárna“ vyrobí 575 MWh ročně, čímž pokryje 34 % spotřeby energie společnosti a výsledkem bude každoročně ušetřeno 273 metrických tun CO₂.

Chorvatsko: Začněte nejlépe v moderním zařízení

Při investicích do nových skladových prostor si cargo-partner vybírá lokality, které splňují nejnovější standardy s ohledem na udržitelnost životního prostředí. To byl i případ nového skladu cargo-partner v Záhřebu s 12 900 m² skladových prostor, který zahájil provoz začátkem letošního roku. Budova je certifikována podle BREEAM, mezinárodně uznávaného standardu pro udržitelnou výstavbu a provoz budov. BREEAM hodnotí faktory, jako je spotřeba energie a vody, zdraví a blahobyt, znečištění, doprava, materiály, odpad, ekologie a procesy řízení. Budova je plně vybavena LED osvětlením a na střeše má 6 028 solárních panelů, které vyprodukují odhadem 2 338 MWh ročně.

V rámci neustálého úsilí společnosti cargo-partner zvýšit udržitelnost logistických operací plánuje v blízké budoucnosti posílit své fotovoltaické systémy i několik dalších poboček v Evropě. Patří sem sklady společnosti ve Fischamendu, Lublani, Dunajské Strede, Bratislavě, Sofii a Bělehradě. Slovy Stefana Krautera: „Probíhající globální klimatická krize je možná nejdůležitější výzvou naší doby. Budeme i nadále podporovat environmentální iniciativy a implementovat udržitelné technologie, abychom se dopracovali k lepšímu zítřku.“