Nový způsob ochrany regálů od Linde Material Handling

Pro retraky Linde jsou nyní k dispozici nové inovativní prvky, které slouží ke zvýšení bezpečnosti ve skladech i lepší ochraně jejich zařízení. Jedná se o senzor RPS, který sleduje případné nebezpečné přiblížení ke konstrukci regálů, a multifunkční joystick, s nímž mohou řidiči ještě lépe ovládat pojezd, řízení a zdvih. Díky inovacím je nyní ovládání retraků Linde pohodlnější a méně namáhavé. To ocení především řidiči retraků, zejména jejich ruce a klouby. Pro provozovatele retraků přinášejí nové prvky další zvýšení efektivity ve skladech a vyšší bezpečnost pohybu retraků poblíž regálových stojin.

Poškození regálových systémů nárazem vozíku jsou vždy nepříjemná, protože často způsobují odstavení výroby a vznik zbytečných výdajů. K poškozením regálových konstrukcí dochází především při manévrech řidiči retraků v těsné blízkosti regálu, kdy očima sledují náklad ve výšce nad nimi. „To, co se v tom samém okamžiku děje při zemi, může snadno uniknout jejich pozornosti,“ říká Alexander Schmidt, hlavní produktový manažer pro retraky ve společnosti Linde Material Handling. Výsledky studií trhu podle něho ukázaly, že poškození bývá způsobeno především podpůrnými rameny, zatímco náklad, vidlice nebo podvozek jsou příčinou kolize jen výjimečně. „I nepatrná nepozornost může pak vést k velkým problémům v provozu skladu,” říká Alexander Schmidt. „Pokud dojde k promáčknutí stojiny regálu o šest milimetrů na délce jednoho metru, dochází ke ztrátě nosnosti regálu až o jednu třetinu. To znamená omezení kapacity skladu. Následná oprava naruší provoz a sníží produktivitu,“ vysvětluje tuto situaci produktový manažer Alexander Schmidt.

RPS – senzor ochrany Rack Protection Sensor

Nový senzor ochrany Rack Protection Sensor (RPS) společnosti Linde Material Handling má dvě speciální čidla, která jsou instalována nad podpůrnými rameny v ochranném krytu a sledují pomocí polarizovaného světelného paprsku předměty před nimi. Pokud identifikují překážku, asistenční systém vozík plynule zpomalí tak, aby nedošlo k poškození regálu, případně manipulovaného zboží. Senzory jsou aktivovány při rychlostech nižších než pět kilometrů za hodinu, což je obvyklá rychlost odpovídající manévrování před regálem. Pokud operátoři zrychlí nad tuto rychlost, například při přejezdu delší vzdálenosti, tento patentovaný systém se automaticky vypne a dále do řízení nezasahuje. Nová technologie je ve skladech všestranně použitelná, protože dokáže pracovat v umělém i denním a slunečním světle.

RPS se osvědčil zejména u firem, které často přijímají nové, nebo dočasné řidiče vozíků. „Tito řidič často nemívají předchozí zkušenosti s řízením retraku, nemají správný odhad a nejsou třeba ani zvyklí na rozměry retraku,“ uvádí Alexander Schmidt. Systém RPS působí jako další oko řidiče, které je umístěné u podlahy, kam se operátor nedívá tak často.

Asistenční systém RPS je k dispozici jako volitelná výbava pro výkonné modely retraků řady Linde R14 – R25 s nosností od 1,4 do 2,5 tuny. Brzy bude tento systém k dispozici i jako dodatečná výbava pro již existující flotily.

Multifunkční joystick

Druhou novinkou od Linde Material Handling je nový typ multifunkčního joysticku. Díky němu je obsluha retraků Linde ještě pohodlnější. Je navržen tak, aby pomáhal udržovat koncentraci, chránil zdraví řidičů a zvyšoval jejich produktivitu.

Toto inovativní rozhraní člověk – stroj bylo vyvinuto na základě ergonomické studie ve spolupráci s Fraunhofer Institutem (IAO) a Porsche Industriedesign. Výsledným ovladačem lze snadno pohybovat ve všech čtyřech směrech, přičemž ruka operátora spočívá pohodlně v přirozené poloze. Křídlo joysticku prodloužené bočně doprava poskytuje další podporu pro ruku jakékoli velikosti. Funkce jízdy, pojezdu a zvedání lze ovládat intuitivně s minimálním úsilím prstů a zápěstí. Všechny hydraulické funkce jsou sloučeny do jediného ovládacího prvku a k práci tak není třeba vertikálního pohybu ruky. Výsledkem je vyšší produktivita řidiče a intuitivní ovládání.

Celý joystick se pohybuje vpřed a vzad, čímž dochází ke zvedání nebo spouštění zvedacího stožáru. Pohyby doleva a doprava ovládají zdvih stožáru. Dva motýlkové ovladače pro řízení náklonu a bočního posuvu vidlic byly přemístěny z loketní opěrky do středu velkého joysticku a nyní nabízejí i další dvě funkce. Slouží totiž také k ovládání náklonu a vodorovného vyrovnání nosiče vidlic a pro centrování bočního posuvu zároveň. Houkačka a ovladač směru jsou umístěny na levé straně multifunkčního joysticku. Hlavní výhodou pohodlně uspořádaných komponent je možnost veškeré ovládací příkazy řešit intuitivně i v rukavicích. Pozornost řidiče tak může být stále soustředěna na manipulaci s nákladem.