Vodíkové palivové články – udržitelné řešení pohonu vozíků budoucnosti

Toyota je globálním lídrem v praktickém využití palivových článků s patnáctiletými zkušenostmi. Aktivity v tomto směru se koncentrují hlavně na severní Ameriku, která je průkopníkem v užívání i ve výrobě, ale i v Evropě již provozuje stovky vozíků s vodíkovými palivovými články. Existuje mnoho faktorů, které činí z vodíku zelený, ekonomický a praktický zdroj energie.

Který vodík je “zelený”? 

Aby bylo možné vodík využít jako paliva, je třeba jej nejprve získat z molekul, ve kterých je obsažen. Vodík lze extrahovat z celé řady látek, včetně ropy, plynu, biopaliv, kalů z čistíren odpadních vod a z vody. Dvě nejčastější metody výroby vodíku jsou parní reforming a elektrolýza (štěpení vody). Při výrobě elektřiny z vodíku nevzniká žádný oxid uhličitý. Jsou-li k separaci vodíku použity pouze obnovitelné zdroje energie, je proces kompletně bez emisí. To z něj dělá ideální formu zelené energie. Jediným odpadním produktem je destilovaná voda.  

Bezpečná a snadná přeprava, manipulace a skladování 

Skladovat a přepravovat elektřinu na velké vzdálenosti může být obtížné, ale skladovat a přepravovat vodík je snadné. To umožňuje plně využít potenciál obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce a vítr, k extrakci vodíku.  

Flexibilita, rychlost a jednoduchost 

Vodíkový pohon může být praktičtější než li-ionové baterie. Opět záleží na vytížení vozíků v provozu. Pokud frekvence manipulace nedovoluje využít k dobíjení krátké přestávky (kolem 15 minut), což je optimální způsob, jsou palivové články kvůli bleskovému doplňování vodíku (1-3 minuty podle typu vozíku) optimálním řešením s minimálními prostoji. Nádrže na vodík o objemu 0,5 – 3 kg jsou kompaktní, může jimi být vybaven vozík i dodatečně a mohou být tankovány uvnitř i venku, a to i při nízkých teplotách. 0,5-1 kg vodíku v nádrži vystačí na osm hodin provozu. Palivový článek je flexibilní, a proto se se špičkami vyrovnává snáze a efektivněji než olověné a li-ionové akumulátory.  

Pro koho je vodík optimální variantou  

Výhody palivových článků využijí nejvíce uživatelé s velkými flotilami (50 a více strojů), jejichž běžný vícesměnný provoz vyžaduje častou výměnu baterie. Čím více vozíků, tím vyšší nákladové efektivnosti a rychlejší návratnosti investice dosáhnete. EU navíc zavádění technologie s palivovými články aktivně podporuje. Ideální je využití vodíku i pro pohon nákladních automobilů nebo dodávek.   

Například velké logistické firmy, ale nejen ony, by nejraději pracovaly v nepřetržitých provozech bez jakýchkoli přestávek, což je u stávajících bateriových technologií organizačně náročnější. Zákazník buď musí provozovat dostatečný počet náhradních olověných baterií, pravidelně je měnit a 6-8 hodin dobíjet v nabíjecích místnostech, nebo může pracovat s li-ionovou technologií, která zase vyžaduje dodržování průběžného mezidobíjení a hlídání objemu odebrané energie. Eliminace výměny a údržby baterií i přechod na jednoduchý způsob doplňování paliva přinese značné časové i finanční úspory. Přejezd do vzdálených nabíjecích místností a vlastní výměna baterie zabere také mnoho času, nehledě na bezpečnostní rizika s touto výměnou spojená. Prostor nabíjecích místností lze využít k výrobní činnosti nebo ke skladování.   

Proč si vybrat Toyotu?  

Toyota Material Handling nabízí kombinaci vlastních zkušeností a fundovaných partnerů. Díky tomu je schopna zajistit a realizovat kompletní spektrum řešení pohonu manipulační techniky odpovídající současným nejpokročilejším technologickým znalostem a vybrat a doporučit optimální řešení podle potřeb jednotlivých provozů.   

Spoluracujeme na výrobě a používání palivových článků a vodíkové infrastruktury s americkou firmou PlugPower (založena 1997), aktuálním lídrem ve vývoji a výrobě čistých a komerčně použitelných energetických řešení. Je jediným globálním výrobcem schopným vyrábět palivové články pro odvětví manipulace s materiálem (24V-80V vozíky). Do provozu uvedla již přes 35 000 jednotek, což představuje zkušenost převyšující 100 miliónů provozních hodin.

  • Toyota dodá vozík (nový nebo již aktivní) a provede nutné malé modifikace (bateriový prostor rozměru DIN)
  • PlugPower dodá kompletní systém palivových článků s CE certifikací

Může palivové články použít jakýkoli vozík? Prakticky ano.   

V současné době může vodík využít v 90 % vozících značky Toyota – čelních vysokozdvižných vozících řady Traigo i ve skladové technice všech typů, od ručně vedené techniky, přes retraky a vychystávací vozíky až po nejvýkonnější VNA stroje. Řešení je vhodné i do mrazírenských skladů (rozsah pracovní teploty vodíku je od -30°C do 40°C). Zbývajících 10 % tvoří zatím malé ručně vedené stroje typu BT Levio LWI nebo LWE a jejich vysokozdvižné ekvivalenty, které mají velmi malý bateriový prostor.  

Každý elektrický vozík vyžaduje pouze malou modifikaci, aby mohl palivové články využít optimálně a bezpečně. Články jsou ale vyráběny se stejnými nebo podobnými rozměry jako standardní olověné baterie, takže nevyžadují dodatečný prostor (bateriový prostor rozměru DIN). Identická je i elektroinstalace, nutné je zajistit vývod pro zasunutí tankovací pistole. Všechny typy vozíků mohou být tankovány na stejném plnícím zařízení. Životnost palivových článků PlugPower dosahuje až 10 let. Je delší než u olověných baterií a srovnatelná s li-ionovými bateriemi. Je možné je dodatečně nainstalovat i do starších vozíků, pokud mají dostatečně prostorný bateriový prostor, do kterého mohou být umístěny. 

Bezpečnost na nejvyšší úrovni 

Vodíkové vozíky Toyota jsou vybavené bezpečnostními certifikáty a technickými listy. Palivové články procházejí přísnými testy odolnosti proti průrazu, korozi, rázům a vibracím a podléhají každoroční revizi obdobně jako jiné tlakové nádoby a jsou velmi dobře chráněny proti poškození samy o sobě. Jakákoli jiná nadstandardní ochrana vozíků není potřebná. Máme zajištěný servis i vyškolené techniky certifikovány pro práci s výbušnými technologiemi (stejné jako pro práci s CNG vozíky).  

Toyota pokročila ve využití vozíku nejdál 

Vodík je z hlediska pohonu manipulační techniky u Toyoty připravenou a velmi perspektivní technologií. Ze stejného objemu vodíku je možné získat více energie než z tradičních zdrojů. Nabízíme aktuálně asi nejširší portfolio vozíků, které mohou toto palivo budoucnosti využít. Rychlejší rozvoj brzdí jen chybějící infrastruktura, jejíž budování prodlužuje návratnost investice, což je pro investory klíčové.  

Podporujeme udržitelné podnikání a intralogistické procesy svých zákazníků prostřednictvím nabídky maximálně účinných energetických a pohonných systémů svých vozíků. Vyvíjíme a implementujeme technologie, které významně snižují emise CO2 a mají vysokou energetickou účinnost. Jednáme s potencionálními zástupci dodavatelů vodíkové infrastruktury, samotného vodíku i s dodavateli komplexního řešení fotovoltaiky a elektrolyzérů. Navrhneme komplexní řešení na při stavbě nového provozu i řešení do stávajících objektů. Pokládáme vodíkovou technologií za perspektivní a jsme připraveni být zájemcům nápomocni při hledání optimálních řešení pohonu manipulační techniky.