World of Material Handling pod heslem „Simplexity“

Praha, únor 2018 – Třetí ročník úspěšného intralogistického veletrhu World of Material Handling (WoMH) se uskuteční od 4. do 15. června 2018 v německém Mannheimu pod heslem „Simplexity, umění chytrých řešení“. Společnosti jako Linde Material Handling, Dematic a dalších více než 30 mezinárodních dodavatelů v oblasti intralogistiky předvedou, jak může být stále složitější manipulace se zbožím v rámci Průmyslu 4.0 řízena inteligentními procesy, řešeními a produkty.

 Logističtí oborníci budou moci během 11 dnů na ploše 13 tisíc m2 zjišťovat, jak je možné dosahovat bezpečnějších, rychlejších a efektivnějších intralogistických procesů, a to nejenom pro současnost, ale i v delším období přesahujícím rok 2020. V prostoru výstaviště Maimarktgelände v německém Mannheimu se očekává několik tisíc návštěvníků z více než 50 zemí.

Mnoho společností si uvědomuje, jak je důležité učinit již nyní opatření, aby jejich logistika odpovídala požadavkům budoucnosti. V důsledku rozvíjející se digitalizace, automatizace, robotizace a propojování napříč procesy se průmyslové postupy stále více mění. Požadavky jsou stále komplexnější. Které technologie jsou vhodné pro provoz a zároveň přispějí k obchodnímu úspěchu? Odpovědí již nejsou jednotlivé produkty, ale řešení, která umožňují propojovat podnikové procesy. Součástí těchto řešení jsou síťově propojené průmyslové vozíky, které kombinují údaje o svém stavu se zadanými úlohami, nebo vozíky, které samostatně provádějí opakující se činnosti.

Společnost Linde Material Handling jako největší vystavovatel na WoMH 2018 pomáhá svým zákazníkům tyto komplikované systémy zjednodušovat a dlouhodobě řídit. Linde MH tuto přidanou hodnotu nabízí pod heslem „Simplexity“. „Představíme intralogistické procesy naživo. Předvedeme inteligentní souhru nových energetických systémů, digitálních aplikací, zabezpečovacích technologií a automatizace,“ upřesňuje Tobias Zierhut, Vice President Product Management Industrial Trucks – Warehouse v Linde Material Handling. „Naše zákazníky podporujeme od fáze plánování až po realizaci jejich projektů. Dle konkrétních požadavků nabízíme řešení a produkty, jejichž použití je intuitivní a které se snadno integrují do komplexních systémů a procesů.“

Zvláštní pozornost bude znovu věnována netradiční formě prezentace, která tento veletrh odlišuje od jiných, konvenčních. Kromě živých instalací orientovaných na praktickou stránku procesů nabízí WoMH také prostor pro představení a vyzkoušení výrobků, stejně jako pro odborná pléna, workshopy a osobní výměnu zkušeností s odborníky. Prohlídky s průvodcem a informace připravené pro individuální potřeby návštěvníků poskytují skutečný vhled do intralogistiky budoucnosti a fascinujících řešení.

World of Material Handling

Pod heslem „Simplexity, umění chytrých řešení“ se 4. až 15. června 2018 uskuteční v německém Mannheimu třetí ročník veletrhu World of Material Handling (WoMH). Návštěvníci z více než 50 zemí světa budou mít příležitost získat podrobné informace o trendech, technologických inovacích a holistických intralogistických řešeních a budou mít možnost hovořit s odborníky. Areál o rozloze 13 tisíc metrů čtverečných nabízí prostor pro živá předvedení intralogistických procesů, představení produktů a jejich testování, odborná pléna, workshopy a diskuse. Mezi vystavovateli budou společnosti Linde Material Handling, Dematic a dalších více než 30 mezinárodních poskytovatelů intralogistických služeb.