Objem letecké nákladní dopravy na letišti Václava Havla opět roste. Největším přepravcem je DSV

Airfreight, plane, loading, airport, cargo, logo, delivery, no people

V loňském roce bylo na letišti Václava Havla odbaveno zboží o celkovém objemu 61,4 milionu tun. To je sice o něco méně zboží než v roce 2019, znamená to však, že po covidovém období se opět navyšuje objem nákladní dopravy. Největší podíl na tom má Divize DSV Air & Sea, jež byla oceněna společností Lufthansa prvním místem v kategorii největší obraty mezi nákladními dopravci na pražském letišti. Podílí se na celkovém transportu zboží na letišti v Ruzyni z 16 procent: DSV přepravilo 9,8 milionu tun. DSV patří k lídrům letecké přepravy díky neustále se zlepšujícím řešením. Nejnovější a velmi oblíbenou službou je spojení lodní nákladní dopravy z Asie do Dubaje a navazující letecké přepravy z Dubaje do Evropy. Celá cesta se zkrátí na průměrných 25 dní. 

Pražské letiště se vzpamatovalo z koronavirových dopadů a objem přepraveného nákladního zboží se za rok 2021 zvýšil o 17 %, na 61,4 milionu tun. Převážná většina, 43 milionů tun zboží, byla transportována nákladními dopravními letadly, 18,5 milionu tun jako „belly cargo“ v osobních letadlech. Společnost Lufthansa, která je předním dopravcem na letišti v Ruzyni, využívá pro transport nákladu nejčastěji letadla Boeing 747F, která mají kapacitu až 120 tun. Pro představu se tedy k transportu 43 milionů tun zboží využije přes 358 tisíc těchto plně naložených nákladních letadel. Z osobních letadel, v nichž se nejčastěji převáží náklad jako „belly cargo“, je nejběžněji využíváno letadlo Boeing 737, mající kapacitu 9,1 tuny.

Každoroční ocenění společnosti Lufthansa v kategorii nákladních dopravců s největšími obraty na pražském letišti letos obdržela společnost DSV Air & Sea. DSV se podílí na celkového objemu nákladní dopravy na pražském letišti z 16 %. Celkem za rok 2021 přepravila společnost DSV 9,8 milionu tun zboží. DSV denně odbaví zásilky desítek nákladních letadel, včetně speciálních charterových letů pro přepravu nadměrných a speciálních zásilek. Z osobních letadel je vyloženo zboží během několika desítek minut a u nákladních letadel činí doba výkladu zboží maximálně několik hodin.

„Situace v nákladní přepravě zboží je velmi vypjatá. Skokový nárůst cen za dopravu, nedostatek přepravních kapacit, omezení tras vedoucích přes Rusko i lockdownová politika Číny vytvářejí ve světě velmi komplikovanou situaci. Nepříjemně ovlivňuje aktuální stav také nedostatek nákladních letadel, kvůli kterému nebude k dispozici potřebná kapacita pro transport zboží. Znepokojivě působí též celosvětově klesající počty objednaných nových dopravních letadel na další roky, což ovlivní kapacitu přepravy zboží. Na zhoršení dopravní situace se připravujeme dlouhodobě a jsme schopni dostát nasmlouvaným termínům i kapacit a klientům zboží dodat v nejbližším možném termínu,“ sděluje Mikael Kjeldgaard, Managing Director DSV Air & Sea.

Kombinovaná služba Air & Sea

Na zhoršené poměry v lodní nákladní dopravě hledá každá logistická a přepravní firma ideální řešení. Jako jedno z nejefektivnějších se ukazuje kombinace lodní dopravy s leteckou. Nákladní lodě byly v minulých letech často zpožděné z důvodů absence informací od rejdařů a rovněž kvůli striktní politice Číny v případě lockdownů. Zkrácením cesty po moři se mohou dopravci vyhnout trase přes průplavy a dobu transportu snížit až o polovinu. Přesně proto společnost DSV vytvořila inovativní službu kombinované lodní a letecké přepravy. Lodě plují po moři do přístavu v Dubaji, kde zboží vyloží. Poté jeho cesta pokračuje letecky dál do Evropy, odkud je distribuováno do koncových destinací.

Všichni si pamatujeme na potíže, způsobené zablokováním Suezského průplavu, které ochromilo celý svět. Proto jsme se rozhodli vytvořit alternativní cesty, kdyby podobné situace nastaly i v budoucnu, ale zároveň jsme také nabídli možnost rychlého transportu z Asie do Evropy. Cesta, která by lodí trvala přes čtyřicet dní, trvá s touto alternativou poloviční čas, jen okolo 25 dnů,“ vysvětluje Mikael Kjeldgaard.

Letecká nákladní přeprava se pomalu vrací do normálu, vyrovnává koronavirové propady, ale stále je pod značným tlakem a záleží na mnoha faktorech, jak bude vypadat její vývoj. Společnosti se mohou na zhoršení situace předběžně připravit. Nejlepší způsob, jak předejít nepříznivým událostem v dopravě, je výběr stabilního přepravce. Ten platí jako maximální garance rychlého a bezproblémového doručení nákladu.