DHL Supply Chain zajistí v německu logistiku vakcín proti onemocnění covid-19

  • Zemská vláda Dolního Saska důvěřuje při skladování a přepravě nových vakcín proti onemocnění COVID-19 kapacitám společnosti DHL Supply Chain
  • DHL Supply Chain poskytne velmi moderní sklady a infrastrukturu pro chlazení a přepravu prvních 2,2 milionu očkovacích dávek při teplotě až −70 °C
  • Jednání s dalšími spolkovými zeměmi jsou těsně před uzavřením 

Dolní Sasko pověřilo jako jedna z prvních německých spolkových zemí společnost DHL Supply Chain, lídra na trhu smluvní logistiky a součást koncernu Deutsche Post DHL Group, skladováním a přepravou nových vakcín proti onemocnění COVID-19. DHL bude ve dvou ze svých více než 140 certifikovaných center Life Sciences & Health Care skladovat 2,2 milionu očkovacích dávek a cca 350 palet očkovacího příslušenství pro spolkovou zemi Dolní Sasko a odtud je bude přepravovat do očkovacích center a nemocnic.

„Tato zakázka je unikátní tím, že musíme skladovat novou vakcínu na bázi mRNA od firem BioNTech a Pfizer při extrémně nízkých teplotách. Uchovávání a přeprava při minus 70 °C představuje výzvu, se kterou si dosud dokázaly poradit pouze logistické společnosti s dostatečnými kapacitami chlazení na tak nízké teploty. My jsme však s předstihem investovali do rozšíření našich Deep Freezer Farms a chladicích skladů. Tato první smlouva s německou zemskou vládou, Dolním Saskem, o skladování a přepravě vakcín proti onemocnění COVID-19 ukazuje, že Deutsche Post DHL Group sehraje důležitou roli v boji proti koronavirové pandemii,“ říká Oscar de Bok, generální ředitel DHL Supply Chain a člen představenstva společnosti Deutsche Post DHL Group.

DHL Supply Chain bude skladovat vakcíny a očkovací příslušenství pro Dolní Sasko ve dvou oddělených provozovnách. Zde se budou očkovací dávky připravovat pro dodání do zdravotnických zařízení. Plány počítají se skladováním očkovacích dávek při různých teplotách. Kromě kapacit pro chlazení vakcín na bázi mRNA, které se skladují při −70 °C, budou připraveny také kapacity chladicích zařízení pro uchovávání očkovacích látek při −20 °C, resp. 2 až 8 °C.

„Přípravy na plánované očkování proti onemocnění COVID-19 představují obrovskou organizační výzvu na mnoha různých úrovních. A proto mám radost, že zemská vláda Dolního Saska podepsala s DHL Supply Chain smlouvu, aby postavila kompletní logistiku vakcín na spolehlivý a profesionální základ. Logistika je tak připravena. DHL bude pro nás skladovat jak očkovací příslušenství, tak i očkovací látky a kromě toho zajistí dodávky vakcín do očkovacích center a nemocnic,“ říká Dr. Carola Reimannová (SPD), ministryně zdravotnictví Dolního Saska.

V Německu má v rámci federálního uspořádání oprávnění rozhodovat o očkování 16 spolkových zemí. Dolní Sasko je nyní jednou z prvních spolkových zemí, která spolupracuje na logistice očkovacích látek se soukromým poskytovatelem logistických služeb. Dr. Karsten Schwarz, generální ředitel DHL Supply Chain pro region Německo a Alpy, dodává: „DHL Supply Chain se připravuje i na dodávky pro ostatní spolkové země. Jednání o přepravě a skladování očkovacích vakcín proti onemocnění COVID-19 pro ostatní spolkové země jsou krátce před uzavřením.“