Toyota členem Národního centra Průmyslu 4.0

Leden 2019 – Společnost TMH CZ se stala členem Národního centra Průmyslu 4.0 v rámci ČVUT. Cílem centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních, dopadu technologického pokroku na společnost a inspirovat tak firmy k zavádění digitalizace a automatizace.

Toyota Material Handling je lídrem těchto procesů v oblasti manipulace s materiálem. V mnoha oblastech přechází z teorie do praxe – v instalaci bezobslužných automatických vozíků (stovky strojů Autopilot v Evropě, včetně ČR – reference například ve společnostech Siemens, Bosch, Continental), v oblasti konektivity (systém správy flotily I_Site) nebo prediktivního servisu (servisní platforma T-Stream od roku 2018).

Toyota například dodává od konce loňského roku veškeré skladové vozíky vybavené systémem správy flotily ve standardu a podporuje tak zákazníky nejmodernější technologií, která umožní propojení vozíků (I_Site využívá v Evropě již více než 60 000 vozíků) a pomocí získaných dat a jejich vyhodnocením odstranit plýtvání zdroji prostřednictvím plné kontroly nad stroji, jejich obsluhou a jejich společnými výkony. Chytré vozíky umožňují zákazníkům měřit nepřeberné provozní a výkonové charakteristiky a přes přesnou diagnostiku dat ovlivňovat pozitivně klíčové manipulační operace, vytíženost vozíků a nastavení optimální velikosti flotily.

Servisní platforma T-Stream

Navíc díky propojení s novou servisní platformou T-Stream a s přístupem k technickým informacím o vozíku bude preventivní servis na dálku znamenat další zásadní krok k zajištění maximální spolehlivosti a disponibility vozíků – což je klíčový požadavek mnoha významných zákazníků bez ohledu na rozsah a náročnost provozu. T-Stream nasadila Toyota v loňském roce a již velmi brzy představí reálné zkušenosti zákazníků.