TMHE oceněna popáté zlatým certifikátem EcoVadis

Březen 2019 – Toyota Material Handling Europe získává za svůj výkon v oblasti udržitelného podnikání zlato již od r. 2012 a stále zůstává jedinou takto oceněnou společností. Ocenění přiznává společnostem, které se zavázaly k transparentnosti, měřením a porovnáním výkonu ve všech kategoriích EcoVadis.

Vysoký rating a certifikát získávají pouze firmy, které jsou transparentní a dokáží svůj rozvoj a fungování sladit se všemi kritérii, které EcoVadis sleduje a hodnotí. Cílem tohoto hodnocení je usnadnit porovnatelnost různých dodavatelů zejména v oblasti personální politiky a přístupu k životnímu prostředí. TMHE zaznamenala úspěch celkového hodnocení ze 72 na 76 bodů (ze 100 možných) tentokráte právě v oblasti etiky, lidských a pracovních práv.

EcoVadis je organizace s nejlepší světovou reputací v oblasti hodnocení udržitelného podnikání, poskytování informací nebo nástrojů vylepšujících a podporujících fungování globálních dodavatelských řetězců. Využívá nejmodernější technologické nástroje a expertní tým s lokální i globální působností. Hodnocení společnosti EcoVadis jsou srozumitelná a přinášejí detailní vhled do environmentálních, sociálních a etických rizik ve více než 188 dodavatelských kategoriích ve 150 zemích na celém světě. Toyota Material Handling Europe je jedním z více než 45 000 podnikatelských subjektů v síti společnosti EcoVadis. Všechny subjekty jsou při hodnocení úrovně, spolupráce a vylepšení v oblasti udržitelnosti s cílem chránit značku, posílit transparentnost, inovační potenciál a akcelerovat růst posuzovány stejnou metodologií. Více informací najdete na www.ecovadis.com.