Aplikace „Inteligentní zóna“ od Linde MH zajišťuje větší bezpečnost

Únor 2019 Společnost Linde Material Handling představila nový modul svého systému „connect“ pro monitorování pohybu flotil manipulačních vozíků. Digitální aplikace „Inteligentní zóna“ využívá nové technologie pro zajištění větší bezpečnosti a transparentnosti při používání manipulačních vozíků. S její pomocí jsou v provozu a skladu definovány zóny pro automatické zpomalení vozíku.

Nový bezpečnostní modul „Inteligentní zóna“ je od začátku roku k dispozici jako volitelná dodatečná výbava systému „connect“. Je dalším významným krokem k větší bezpečnosti provozu vozíků v halách a ostatních vnitřních prostorech. Umožňuje provozovatelům vozového parku definovat specifické zóny ve skladech a výrobních prostorech, ve kterých vozíky automaticky sníží rychlost jízdy.

Jde o další asistenční systém společnosti Linde Material Handling, který využívá ultra-širokopásmovou technologii (UWB) ke snížení rizika nehod při manipulaci s náklady ve vnitřních prostorech. Už od začátku loňského roku je k dispozici systém Linde Safety Guard, který umožňuje vzájemné informování řidičů vozíků a chodců. Pevné zařízení umístěné na vozíku a mobilní jednotky chodců vydávají akustický a vizuální alarm, osobní jednotky upozorňují na nebezpečí navíc také vibracemi. Oba systémy využívají podstatné výhody technologie UWB, tedy že rádiové vlny mohou procházet stěnami, regály s materiálem a branami či vraty. Zároveň nedochází k rušení jiných sítí, jako je WLAN, Bluetooth nebo RFID.

Dalším novým modulem pro monitorování pohybu vozíků je „Mapování vozíků“ umožňující z ptačí perspektivy jejich lokalizaci pomocí telematického hardwaru. Během letošního roku bude zavedena funkce „GPS sledování“, která umožní omezení provozní plochy vozíku a oznámení o jejím případném opuštění.

Technické řešení a parametry modulu „Inteligentní zóna“

Nový asistenční modul „Inteligentní zóna“ funguje na bázi širokopásmových rádiových signálů s frekvencí 4 GHz. Tyto signály se předávají mezi stacionárními vysílači a čidlem na vozíku a snadno také procházejí pevnými stěnami a sloupy. K definování zón se využívají plány půdorysného rozvržení hal a výrobního zařízení, které jsou do počítače přeneseny pomocí softwaru „connect: desk“. V aplikaci jsou různé zóny nakonfigurovány pomocí grafického nástroje a jsou jim přiřazeny specifické parametry – např. dosah vysílacích bodů, tzv. Zónových radiových modulů nebo Statických jednotek, stejně jako velikost plochy, ve které bude vozík automaticky zpomalen.

Nový asistenční modul se zaměřuje na čtyři oblasti využití:

  • první – selektivní nastavení rychlosti pojezdu, které se vždy projeví v okamžiku, kdy se vozík dostane do kritických míst, například nepřehledných rohů a křižovatek
  • druhá – možnost upravit rychlost pro vybranou oblast, například s vysokým počtem chodců
  • třetí – automatické upravení rychlosti v závislosti na rychlosti rolet segmentových vrat nebo v průjezdech
  • čtvrtá – omezení rychlosti kvůli nerovnému povrchu